Arızalı Ürünü Teslim Alma ve Teslim Etme

 

Arızalı Ürünü Teslim Alma ve Teslim Etme
 ________________________________________________________________________________________________________

Bu hizmeti, onarılacak müşteri ürünlerinin onarım merkezine alınması ve sonrasında onarılmış ürünün müşteri lokasyonuna geri gönderilmesi hizmetlerinin verilmesinde herhangi bir aksaklığa neden olmadan, en kısa sürede gerçekleştiriyoruz.

Bildirim (ürünün toplanması) kaydının alınması, çağrı yönetim sisteminin açılması, ilgili lojistik partisinin transfer için yönlendirilmesi ve takibi, onarım merkezine ulaşan cihazın kayda alınması, onarım sonrası çıkışın yine ilgili lojistik partisi aracılığı ile yapılması, takibi ve müşteriye ulaşımının sağlanması, hizmetin ana bileşenleridir.

 

* Nics alan uzmanlığı gerektiren her ölçekteki Arızalı Ürünü Teslim Alma ve Teslim Etme hizmetini, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.