Dijital Dönüşüme Hazırlık

 

Dijital Dönüşüme Hazırlık
 ________________________________________________________________________________________________________

Şirketinizi Geleceğe Hazırlamanın Tek Yolu: Dijital Dönüşüm

Teknolojinin artan bir hızla geliştiği yeni dünyada şirketler de bu hıza ayak uydurmak durumunda. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise doğru şekillendirilmiş bir Dijital Dönüşüm programından geçiyor.

Dijital Dönüşüm. İlk başta teknolojinin iş dünyasına kattığı moda kavramlardan biri gibi görünse de kurumların tüm iç süreçlerini, iş yapış şekillerini, müşterileriyle ilişkilerini ve gelecek planlarını yenileyen bir kavram söz konusu olan. Modern dünyaya ayak uydurmak ve rekabet avantajı sağlamak isteyen her kurumun başlaması gereken bu çabanın sonucu ise geleceğe bugünden hazırlanmış kurum kültürü.

Dijital Dönüşümü Doğru Kavrayın

Adında “dijital” kelimesi geçmekle birlikte, dijital dönüşüm kavramı yalnızca daha fazla bilgisayar, daha çok veri ve daha çok yazılım anlamına gelmemekte; gerçek karşılığı için kurum içindeki tüm süreçlere yenilik aşılayan bir dizi kapsamlı yenilik demek mümkün.

Dijital Dönüşüm’e geçiş yapan işletmeler, mevcut ya da yeni yapıyla birlikte çok daha fazla veriye sahip olur. Böylece en küçük aile işletmesinden binlerce çalışana sahip büyük gruplara kadar tüm işletme tipleri için artık “veriyi temel alan” bir dönem başlamış olur. Üretilen ve toplanan her bir veri uygun altyapı üzerinde doğru segmentasyon ve uygulamalarla değerli hale getirilir. Dijital Dönüşüm’e geçiş yapan işletmeler bu verileri kullanarak hem kurumsal verimlilik hem de müşteri memnuniyetini artıran yeni uygulamalar ile ürün ve çözümleri devreye alır. Yani işin odağında yalnızca hız kazanmak değil, işletmenin tüm geleceğini etkileyecek bir yenilik bulunmaktadır.

Her bir işletme, ölçeği ne olursa olsun müşterileri için yeni ürün ve hizmetler geliştirirken bunu en optimal seviyede gerçekleştirmelidir. Bunun içinse müşteriyi ve kendi iç süreçlerini daha yakından tanımak, onların ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve yoğun rekabette geleceğe hazırlanmak gerekir.

Nics olarak bu kapsamda tüm müşterilerimiz için sadece bir teknolojik bileşen sağlayıcı ve çözüm geliştiren entegratör olarak değil, küresel dönüşümü ve yeni dünyayı yakından takip ediyor, dijital dönüşüm yolculuğunuzda sizlere rehberlik ediyoruz. İhtiyaç duyduğunuz uçtan uca tüm dijital dönüşüm süreçleri için yalnızca proje sırasında değil sonrasında da desteğimizi sunuyor ve yolculuğunuzda yanınızda olmayı sürdürüyoruz.