Mobil Veri Merkezi

Mobil Veri Merkezi
 ________________________________________________________________________________________________________

Mevcut veri merkezinizi genişletmek, felaket kurtarma hizmetleri sağlamak veya uzak yerlerde herhangi bir yere konuşlandırılabilecek yeni veri merkezleri oluşturmak için,  Nics mobil veri merkezi çözümlerini kullanabilirsiniz.

Aşırı taşınabilirlik için tasarlanmış olan bu bağımsız birimler, geleneksel veri merkezleri gibi güçlü, düşük maliyetli bir alternatif sunan, entegre bilgi işlem, depolama, ağ, güç ve soğutma özelliği ve süreklilik sunan komple çözümlerdir.

Askeri dağıtımlar veya bilimsel keşif için sert bir ortamda veri merkezi operasyonları kurmak, yeni inşaat maliyetleri olmadan işlem kapasitesini genişletmek veya mimari sınırları mevcut altyapı genişletme veya yükseltmeler yapmak isterseniz; Nics mobil veri merkezlerinin tasarımı, uygulaması ve hizmete alınması konularında verimli projeler üretir.


Mobil veri merkezi çözümlerinin avantajları nelerdir?

  • Kurumların fiziksel yer değiştirme gereksinimleri (Bina ve lokasyon değişiklikleri)
  • Felaket, Olağanüstü Durum ve Doğal afetler esnasında kesintisiz hizmet ihtiyacı (sismik etkiler, yangın, su taşkını vs.)
  • İstediğiniz yere kara yolu ile veya deniz yolu ile taşıma imkânı (Hizmet götürülmesi gereken her yer)
  • Değişen kapasiteye göre kolay büyüme/küçülme imkânı (Modüler yapı sayesinde kolayca ekleme veya çıkarma)
  • Uygulama alanlarının çeşitliliği (Yer altı, bina içi-bina dışı)

 ________________________________________________________________________________________________________

Çözüm Ortakları