FTTx

Fiber to the x terminolojisi, servis sağlayıcıların geniş bantlı şebeke mimarilerinde mevcut bakır kablolarının tamamını veya bir kısmını fiber optik kablolar ile değiştirme işleminde kullanılıyor. FTTx teknolojisinin farklı kullanım alanları mevcut. Nics olarak, her türlü fiber hizmetini müşterilerimize sunabilecek yeteneğe sahibiz.

  • Fiber To The Node (FTTN)
  • Fiber To The Curb (FTTC)
  • Fiber To The Building or Fiber To The Basement (FTTB)
  • Fiber To The Home (FTTH)
  • Fiber To The Premises (FTTP)
  • Fiber To The Desk (FTTD)

Fiber To The Node (FTTN)
Bu uygulamada fiber optik kablo, müşteri lokasyonuna birkaç kilometre uzaklıkta bulunan saha dolaplarında sonlandırılıp, bu dolaplardan müşteriye kadar bakır kablo ile ulaşım sağlıyor. Bu uygulama, çok geniş çaplı alanlarda kaliteli internet ve erişim olanağı getiriyor.

Fiber To The Curb/Fiber To The Cabinet (FTTC)
Bu uygulamanın, FTTN uygulamasından farkı, sadece, müşteri lokasyonu ile fiber optik kablo mesafesinin 300-500 metreye dek inmiş olması.Böylece, müşterilerimize bakır kablolar üzerinden daha rahat bir geniş bant hizmeti sağlayabiliyoruz. (VDSL).

Fiber To The Building (FTTB)
Bu uygulamada, fiber optik kablo bina girişinde bir kutuda sonlanıyor. Müşteri lokasyonuna kadar ulaşım, geniş bantlı ethernet kablolar veya bina içi fiber optik kablo ile sağlanıyor. Ethernet bazında hızlı erişim olanağı bulunan bu yapıda bina girişlerine kadar aynı fiber altyapı üzerinden kesintisiz, güvenilir geniş bant erişim sağlanabiliyor.

Fiber To The Home (FTTH)
Bu uygulamada, fiber optik kablo, müşterilerimizin ofislerinin girişinde bir kutuda sonlanıyor. Müşterimizin router bağlantısı ethernet kablo ile yapılıyor. Böylece, müşterimizin kapısına kadar güvenli, hızlı ve geniş bant iletişim olanağı sağlayabiliyoruz.

Fiber To The Premises (FTTP)
Genellikle, servis sağlayıcılar tarafından tercih edilen bu uygulamada, fiber optik kabloyu müşterimizin ağ geçidi cihazına kadar getirebiliyoruz. Böylece, tek medya tipi üzerinden çok hızlı bir iletişim elde edilebiliyor.

Fiber To The Desk (FTTD)
Diğer adı Fiber Optic LAN olan bu uygulamada, müşterimizin sistem odasındaki anahtardan,kullanıcı masalarındaki bilgisayarlara veya medya dönüştürücülere kadar fiber optik kablo ile iletişim sağlanıyor.
Fiber iletişim uygulamalarında edindiğimiz uzmanlık sayesinde gerekli mimarinin oluşturulması, müşteri ile birlikte müşterinin gereksinimlerinin belirlenmesi konusunda hem teknik hem de operasyonel anlamda destekleyici olmak ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak yapının uçtan uca sağlanması konusunda ciddi bir deneyime sahibiz.
Gerekli tüm altyapıyı temin etme ve kullanılan tüm ürünlerin birbiriyle uyumunun test edilerek, müşteri tarafında sorunsuz ve güvenilir bir kurulum imkânı sağlıyoruz.