İş Süreçleri Danışmanlığı

İş Süreçleri Danışmanlığı
 ________________________________________________________________________________________________________

Verimliliğiniz artarken maliyetlerinizi düşürün

Nics, İş Süreçleri Danışmanlığı hizmetleriyle, kurumların süreçlerinin tasarım aşamasından başlanarak analiz edilmesini, aksaklıkların giderilmesini ve süreçlerin e-iş platformuna taşınmasını amaçlamaktadır. Enerji, sağlık, üretim, finans ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki başarılı deneyimleri ile projelerin kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Temel hedefleri müşterilerine ”kaliteli ürün ve hizmet sunmak” olan kurumlar, işletmelerinin iş süreçlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesi çaba sarf ederler.

Nics sektör deneyimi ile kurumların iş ve süreç analizlerini yaparak; müşterilerine katma değer sağlayan iyileştirmeler sunmayı hedefler.

Hizmet Kapsamı

  • Performans hedeflerinin belirlenebilmesi için gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi
  • İş süreçlerine takip edilebilir, ölçümlenebilir hedefler kazandırılması
  • Verimliliği artırırken maliyetlerin azaltılması
  • İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirilmesi
  • Kurumlarda var olan süreçlerin basitleştirilmesi
  • Yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini yerine getirilmesi

 

* Nics alan uzmanlığı ve proje deneyimi gerektiren her ölçekteki İş Süreci çözümünü, marka bağımsız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca danışmanlığını veriyor, projelendiriyor ve devreye alıyor.