İnsan Kaynakları Politikamız

Nics; tüm çalışanlarına karşılıklı saygı, güven ve devamlılık sağlayan bir ortam yaratma çabasındadır. Nics ailesi; kendi işinin sorumluluğuna sahip, yeni ve yaratıcı fikirler geliştiren, işlerini samimiyetle yürüten, verimli-insiyatif kullanabilen, öğrenen ve öğreten yüksek performanslı bireylerden oluşur. Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği firma olmayı amaçlar.

Nics, bir kurumun pazardaki öncü konumunu sağlayan etkenlerden en önemlisinin çalışanlarının sürekli gelişimini sağlamak olduğuna inanır ve bunun gerekliliği olarak işe girişte oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim süreci kişiye özel ve bir yıllık sürelerle planlanır. Çalışanlarını verimli kılmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, düşüncelerini ve yeni fikirlerini özgürce ifade eden araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısı kazanmalarını sağlamak, teknolojiyi takip etmelerinin yolunu açmak amacıyla eğitim programlarını planlar ve uygular.

Kurumsal Değerlerimiz;

 • Açık ve etkin iletişim
 • Güvenilir
 • Müşteri odaklılık – müşteri duyarlılığı
 • Katılımcılık
 • Ekip Ruhu – Ekip Çalışması
 • Yenilikçilik
 • Değişime, gelişime açıklık ve değişime uyum gösterme
 • Süreli gelişim ve öğrenme ( ekip halinde öğrenme )
 • İnsan Odaklılık ( insana duyarlılık-çalışana değer-çalışana saygı – bireye ilgi-çalışanlar gücümüzün kaynağı – çalışana adil ve dürüst davranma )
 • Doğruluk
 • Kalitede mükemmellik
 • Teknolojik üstünlük
 • Güçlülük
 • Pozitif olmak
 • Dinamik olmak
 • Sahiplenmek

olarak tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.