Bulut

 

Bulut
 ________________________________________________________________________________________________________

Bulut

Türkiye’de ve dünyada en hızlı büyüyen ve şirketlerin verimliliğini artıran bulut bilişim, hem kendi projelerimizde kullandığımız hem de müşterilerimize hizmet verdiğimiz bir alan.

Bulut bilişim oyuncularını, temel olarak 3 gruba ayırabiliriz: Üreticiler, müşteriler ve bulut sağlayıcılar (cloud enablers). Nics olarak bu alanda, müşterilerimizin bulut ihtiyacını belirleyerek buluta geçişini sağlıyoruz. Bu geçiş hibrid bir yapıda gerçekleştirilerek, karma bir mimari oluşturuluyor.

Müşterilerimizin sistemlerini buluta taşımanın yanı sıra, bu sistemlerin işletimini ve destek hizmetlerini de sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz, yüksek performanslı sistemlere, altyapı ve işletime zaman harcamadan ulaşabiliyor.