Çalışanlarınızın Yetkinliğini Artırın

 

Çalışanlarınızın Yetkinliğini Artırın
 ________________________________________________________________________________________________________

Müşteri Deneyimini Artırın, Müşterileriniz ile Güçlü Köprüler Kurun

“Empowerment of Employees” yani “Çalışanların Güçlendirilmesi” işletmelerin yarınlara daha güçlü adımlar atabilmesi için yapısal organizasyonlarındaki en kritik bileşen.”

İçinde bulunduğumuz sürat çağında iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde bilginin geniş kitlelere yayıldığı ve bilgiye ulaşmanın artık bir sorun olmaktan çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin içine doğan yeni nesil kuşaklar için yetenekler sonradan kazanılan değil önlerinde uzanıp almak için bekleyen birer tercihe dönüşüyor. Modern işletmelerin yüksek özgüvene sahip çalışanları için bu tercihlerde yol gösterici bir rehber olması ise zekice kurgulanmış bir yönetim stratejisi gerektiriyor.

Güçlü ve kararlı bir yönetim stratejisinin yine teknolojiyi kullanmakla başladığına dair bir şüphemiz yok. Teknolojinin imkânlarından faydalanan bir yönetim stratejisi, işletmelerin çalışanları için modern gereksinimlere ve rekabet dünyasına uyumlu yetenekleri geliştirmeleri için başlangıç noktasını oluşturuyor. Bu yeteneği kazanan ve bunun ötesinde sürekli olarak geliştiren çalışanlar için bir sonraki adım; yeteneklerini daha iyi kullanmak için doğru araçlara sahip olmalarından geçiyor.

Bir işletmenin çalışanlarının gücünü tam olarak ortaya çıkartacak araçları ve adımları bizlere sıralayan listeye bakacak olursak;

  • Hızlı karar alma mekanizmaları ile stratejik yönetim sürecine çalışanları dahil etmek
  • İşletme süreçleri boyunca çalışanlar ile müşteriler arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak
  • Çalışanlar için veriye en hızlı şekilde ulaşacakları araçları sağlamak
  • Çalışanlara ulaştıkları veri kümeleri üzerinde gelişmiş analiz araçları sunmak
  • Çalışanların çıkarımlarını test edebilecekleri platformları kurmak
  • Başarı ve hata ölçüm mekanizmalarını yalın şekilde kurgulamak ve çalışanları da bu sürece dahil etmek

Listelenen bu başlıklar modern bir işletmenin teorik olarak mutlaka atması gereken genel adımlar gibi görünebilir ancak uygulama aşamasında bu süreçlerde deneyim ve tecrübe sahibi olmanın kritik bir öneme sahip olduğunu kesin ve net bir şekilde biliyoruz. Aksi takdirde yenilikçi görünen çeşitli yaklaşımların işletmelerin yapılarına fayda sağlamak yerine zarar verdiği ve çalışanları güçlendirmek yerine motivasyonlarını kırarak onlara ek iş yükü getirdiği maalesef başarısızlık ile sonuçlanan pek çok projede görüyoruz.

Çalışanların güçlendirilmesi için en temel iletişim teknolojilerinden gelişmiş veri analiz ve süreç yönetim araçlarına kadar geniş bir portföy üzerinde bu güne kadar binlerce projeye imza atan Nics; genel bir ürün, teknoloji ve entegrasyon sağlayıcının çok ötesinde bir role sahip.

Teknolojik ürünlerin, hizmetlerin ve servislerin uygulanması aşamasında geleneksel yaklaşımların ötesinde hareket eden Nics çalışanlarınızın zaten sahip olduğu potansiyelin gereksinimlerini analiz ederek sadece doğru araçları değil doğru çözümleri sağlamayı kendine görev ediniyor.

Sürat çağında çalışanlarınızın zaten sahip oldukları yeteneklerinin açığa çıkartılması, üzerlerindeki gereksiz iş yükünün kaldırılması, mevcut süreçlerin hızlandırılarak kolaylaştırılması işletmeniz açısından sadece daha verimli değil aynı zamanda mutlu çalışanlara sahip olmaya giden yolda atılması gereken en elzem ve önemli adımlardan birisi.