Müşteri Deneyimini Artırın

 

Müşteri Deneyimini Artırın
 ________________________________________________________________________________________________________

Müşteri Deneyimini Artırın, Müşterileriniz ile Güçlü Köprüler Kurun

“Engagement of Customer” diğer bir deyişle “Müşteri Bağlılığı” müşterileriniz ile sağlam bir iletişim kurmanın ve onlarla etkileşimde olmanın önemini vurguluyor. Detayında pek çok stratejik yaklaşımın yer aldığı bu kavram ile günümüz teknolojisi kuvvetli şekilde bir araya geliyor.”

Mobil iletişim çağının hızla gelişmesi, sosyal medya kanallarının her zaman ve her yerde bilginin geniş topluluklara ulaşmasını kolaylaştırması, işletmelerin müşterileri ile olan ilişkilerini de kökten değiştiriyor. Artık sadece iyi bir ürün sağlamak değil, o ürünü sattığımız müşteri ile her aşamada iyi bir diyalog içinde olmak ve bunu hiç aksatmadan devam ettirmek de gerekiyor.

İlk anda kulağa oldukça kolay bir yaklaşım gibi gelebilecek bu kurallar, ticari hayatın ve değişen müşteri algısının yapısı göz önüne alınınca yönetilmesi güç bir duruma dönüşebilir. Müşterilerimizin deneyimi mağaza kapasından içeri girdikleri anda başlayıp ürünü mutlu şekilde kullanmaları ile son bulmuyor. Müşteriler pek çok farklı kanal tarafından sürekli olarak kendilerine ulaşan yeni bilgiler ve yönlendirmeler dışında kendileri de dijital dünyada bu sürecin bir parçası haline gelen bireyler olarak hareket ediyor.

Dijital müşteri çağında Müşteri Bağlılığını sağlamak için sürekli canlı tutulması gereken faaliyetleri başlıklara ayıracak olursak;

  • Gerçek zamanlı bilgi akışı ile müşterinin aktif tutulması
  • Sosyal medyanın sadece bir platform değil bir araç olarak kullanılması
  • Memnuniyet bağlılık için müşteri deneyiminin sadece ve yalın tutulması
  • Geleceğe dönük düşünce modellerinin oluşturulması ve analiz edilmesi
  • Müşteri geri bildirimlerinin cesaretlendirilmesi ve artırılması
  • Müşteri ihtiyaçlarına ve davranışlarına empati kurulması

Yukarıda belirlediğimiz başlıkların tümü bireylerin ve grupların altından kalkması için oldukça ağır iş yükleri oluşturabilir. Ancak bu yaklaşımları modern teknoloji ile ele alındığında işletmeler açısından kolaylaşarak keyifli bir performans yönetim sürecine dönüştüğünü gözlemliyoruz.

Nics işletmelerin Müşteri Bağlılığı sürecini yönetmesi için ihtiyaç duydukları mevcut ve yeni dijital iletişim kanallarının kurulması, kurulan dijital kanalların yönetilmesi için gerekli araçların sağlanması, büyük verinin toplanması ve analiz edilmesi, elde edilen bilgilerin müşterileri harekete geçirecek şekilde aktif eylemlere dönüştürülmesi, tüm süreçlerin verimliliğinin ölçülerek daha iyi hale getirilmesi için gerekli çözümleri sunabilmektedir.

Üstelik uzun yıllar boyunca bu tarz projelerde deneyim kazanan uzman ekiplerimiz sadece proje odaklı değil, işletmelerin ihtiyaç duydukları çözümlerin ortaya çıkartılarak sunulması noktasında da görev almakta, böylece Nics  sadece dijital bir çözüm iş ortağı değil, işinizi daha verimli hale getirmeniz için size yol gösteren bir rehber sıfatını da taşımaktadır.

Bütünsel olarak tüm bu yaklaşım stratejisi, teknolojik altyapı, işletmelerin bu stratejiyi yönetmesi için kendilerine sunulan araçları kullanması, yönetim kademesinin süreçlere ait çıktıları rahatlıkla takip ederek hızlı karar almasının sağlanması bir işletmeyi Müşteri Bağlılığı noktasında rakiplerine karşı üstün kılmakta ve öğrenerek yaşayan, yaşayarak kendini geliştiren bir organizasyona dönüşmek mümkün hale gelmektedir.

Müşteri çağında kurulan güçlü köprüler sayesinde işinizi bir sonraki seviyeye taşımanın önemini kimse sizden iyi bilemez. Bu süreçte size yardımcı olabilecek doğru iş ortağınız olmaya adayız. Nics kendi müşterileriyle aynı güçlü köprüleri kuran bir kurum kültürü ile sizinle el sıkışmaya her zaman hazır.