Süreçlerinizi Optimize Edin

 

Süreçlerinizi Optimize Edin
 ________________________________________________________________________________________________________

Daha verimli süreçler için harekete geçin

“Optimization of Operations” Türkçe karşılığı ile “Süreçlerin Verimli Kılınması” işletmelerin daha az kaynak tüketerek yaptıkları işte daha değerli çıktılar üretmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Dijital dönüşüm herkes için daha şeffaf bir dönemde, riskleri ve maliyetleri daha iyi anlayabildikleri, veriye dayalı karar alma mekanizmaları için daha bilinçli ve stratejik adımlar atabildikleri bir çağın başlangıcı oldu. Öte yandan bu dönüşüm sadece yaptığımız işleri hızlandıran araçları bize sunmadı aynı zamanda rekabetin koşullarını farklı ölçekteki işletmeler için eşitleyerek rekabeti çok daha zorlu bir mücadele haline getirdi. Artık yeni kurulan bir küçük ölçekli bir şirket sadece belirli işlerdeki süreçleri daha verimli kılarak köklü ve büyük şirketlere meydan okuyabilecek güce sahip olabiliyor.

Ölçekten bağımsız olarak günümüzün tüm modern işletmeleri için artık yaptıkları işi daha verimli kılmalarının yolu tüm bu işlere ait alt süreçleri mükemmel hale getirmekten geçiyor. Bu adım için işletmenin yapısını daha iyi anlayacak araçlardan faydalanmak, çalışanlar gibi iç müşteriler kadar; ürün, hizmet ve servislerin sunulduğu dış müşterilerin memnuniyetini nasıl sağlanabileceğini bulmak ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümleri uygulamak gerekiyor.

Bir işletmenin süreçlerini daha verimli kılması için atması gereken ana adımlara bir liste olarak bakacak olursak;

  • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, öngörmek ve tatmin etmek gerekiyor
  • İşletme operasyonlarını basitleştirmek ve süreçlerin kesintisiz hale gelmesi gerekiyor
  • Müşterilerin ihtiyaçlarına kesin ve net cevap verirken sadakati yükseltmek gerekiyor
  • Daha fazla doğru müşteriyi daha hızlı bulmak ve rakiplerden önce kazanmak gerekiyor
  • Çalışanların beklentilerini anlamak ve motivasyonlarını koruyacak şekilde bu beklentilere cevap vermek gerekiyor
  • Çalışanların zaman ve kaynak yönetimini geliştirmek ve güçlendirmek gerekiyor
  • İşletmenin tüm teknolojik altyapısını kusursuz ve kesintisiz bir hale getirmek gerekiyor

Listelenen bu başlıkların tamamı bir araya geldiğinde bir işletmedeki süreçlerin daha verimli kılınması “Optimization of Operations” sadece tek tek farklı süreçlerin birbirinden bağımsız olarak ele alındığı bir kavram olmaktan çıkıp tüm işletme genelinde bir yönetim ve karar alma stratejisi olarak ele alınması gerektiğini anlıyoruz.

Öte yandan bir işletme bünyesindeki süreçlerin daha iyi hale getirilmesi ve verimliliğin artırılması bütünsel olarak düşünülse bile tek seferlik bir adım değil. Bu yaklaşımın süreklilik içinde tekrarlanması ve her bir döngüde tekil ve bütünsel olarak kullanılan kaynakların azaltılırken toplam değer çıktısının artırılması sağlanmalı.

Nics uzun yıllardır farklı ölçekteki işletmeler için yüzlerce farklı teknolojik çözümün bir arada kullanıldığı ve binlerce parametreye bağlı süreç verimliliğine dönük projelere imza atıyor. Bu projeler için yukarıda anlattığımız süreklilik ve döngüsel yaklaşım stratejisi Nics’in imza attığı projelerdeki temel yaklaşımı. Böylece müşterilerimiz sadece ihtiyaç duydukları çözüme kavuşmakla kalmıyor, çözümün kendisinin de sürekli olarak güncellendiği stratejik bir iş ortağı kazanmış oluyor.

Dijital dönüşümün sadece işletmelerin iç yapısını değil rakiplerine karşı bütününü şeffaflaştırıp rekabetin acımasız hale geldiği bir değişim çağında, verimlilik odaklı optimizasyonun sınırsız bir değişim süreci olması da kaçınılmaz kalmaya devam edecek.