Stratejik Dış Kaynak Kullanımı

 

Stratejik Dış Kaynak Kullanımı
 ________________________________________________________________________________________________________

Müşterilerimizin, BT servislerinin bir kısmını veya tamamını üstlendiğimiz durumlar da olabiliyor. Bu işin kapsamını, “işletmek” ve/veya “yönetmek” ve/veya “destek vermek” ve/veya “doğrudan müşteri adına yapmak/kurmak/kurgulamak” olarak ele alabiliriz. Bu hizmetimizi, gereksinime göre veya zorunlu olarak, kendi başlarına ya da diğer Nics hizmetleri ile tümleşik biçimde de verebiliyoruz.

Dışarıdan destek alınarak yürütülen BT Hizmetleri, kurumların ana işinin gelişimine ivme kazandırır. Bir hizmet ortağı seçerken dikkate alınması gereken sayısız unsur olduğu muhakkak. Kurumlara bu hizmeti sağlayacak hizmet sağlayıcının, kurumun faaliyet alanı ve sektörü hakkında bilgi sahibi olması ve o konuda yeterli olması gerekir.

Müşteriye verilen BT Hizmetlerinin en üst seviyedeki uygulamalardan oluşması, hizmetin firmaya bir yarar sağlaması, ürün sağlanıyorsa tedarikçi ile sürekli ve sağlam bir ilişkiye sahip olması gerekir. Biz, tüm bu alanlarda yeterli deneyime ve gerekli insan kaynağına sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

 

* Nics alan uzmanlığı gerektiren her ölçekteki Stratejik Dış Kaynak Kullanımı hizmetini, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.