Kurumsal Değerlerimiz

Başarının kurumsallaşması, benimsenen değerlerin işlerliği ve etkinliği sonucu gerçekleşir. Nics tüm faaliyetlerinde kurumsal kültürümüzü oluşturan aşağıdaki altı değerin bütünlüğü ve eksiksiz gerçekleştirilmesi sayesinde, müşterilerine sunduğu uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetlerinde verimli ve karlı bir biçimde sonuca ulaşır.

Davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı yönlendiren ortak değerlerimiz:

  • Dürüstlük ve Şeffaflık
  • Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik
  • Karşılıklı Saygı ve Sevgi
  • Rekabet ve Adalet
  • Çalışanların Mutluluğu
  • Yaratıcılık ve Mükemmeliyet