Mobil Backhaul

Bant genişliği tüketen mobil e-posta, video, online oyunlar gibi uygulamaları destekleyen akıllı cihazların kullanımının artması ile birlikte, mobil şebekelerde ciddi bir kapasite gereksinimi söz konusu. Buna paralel olarak mobil kullanıcı sayısı, sabit kullanıcı sayısını da geçmiş durumda. Ancak artan bant genişliğinin aynı oranda gelir artışı getirmediği de başka bir gerçek.

Bu durumda, operatörler, operasyon giderlerini(OPEX) düşürmek ve yatırımın geri dönüşünü(ROI) arttırmak için farklı uygulama modelleri arayışına girdiler. Bunlardan en çok tercih edilen kuşkusuz,mevcut şebekeleri, tüm servisleri verebilecek tek bir şebekeye dönüştürmek. Şimdiye dek, altyapılarında TDM, Frame Relay ve ATM gibi pek çok farklı teknoloji kullanan operatörler, günümüzde, maliyetlerini azaltmaya yönelik yaklaşım olan “all-IP” vizyonunu gündemlerine aldılar. LTE/EPC altyapılarının da desteklendiği IP NodeB ve IP RNC’leri de şebekelerin de kullanmaya başladılar.

Nics olarak sunduğumuz çözümlerimiz, operatörlerin 2G(TDM), 3G(ATM/IP) ve 4G(IP) servislerini tek bir MPLS şebekesi üzerinden verebilmelerini sağlıyor.