Blockchain

 

Blockchain
 ________________________________________________________________________________________________________

Blockchain Nedir?

Ticari sözleşmeler, kimlik, para gibi değer içeren verilerin güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlayan teknolojidir. Değer içeren verilerin (para, kimlik, değerli kağıtlar vb.) güvenli bir şekilde depolanması ve transfer edilmesi için tasarlanmış bir teknolojidir.

1) Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanıdır

Tüketiciler ve üreticiler arasındaki 3. kişi ve kurumları ortadan kaldırarak birbirleri ile doğrudan bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

2) Bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkânı sağlar

Kriptografinin yardımını kullanan ‘‘Açık Defter’’ sayesinde işlemler güvenli ve herkesin görebileceği bir şekilde gerçekleşmektedir.

3) Geçmiş kayıtların değiştirilmesi imkansız hale gelir

Her bir bilgi zincirleme bir şekilde ve bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedilir.

Blockchain çözümlerinin avantajları

 • Verilerin karşılaştırılması ve hata kontrol mekanizmasının basit yapısı, dağınık ağ katılımcılarının muhafaza etmiş oldukları verilerin bütünlüğünü ve tutarlılığını garanti etmektedir.
 • Herhangi tek bir hata noktası olmadan verilerin merkezi olmayacak şekilde depolanması; veri depolama ve işleme güvenilirliğini artırmakta ve büyük çaplı bir hata söz konusu olduğunda dahi bilgilerin kurtarılabilmesini sağlamaktadır.
 • Verilerde hiçbir zaman yetki dışı bir değişiklik yapılamamaktadır, böylece dolandırıcılık ve veri değiştirme riskleri önemli ölçüde azaltılmaktadır.
 • Güvenilir üçüncü taraflara ihtiyaç olmaması; anlaşmaların yönetilmesi ve belgelerin muhataplarla paylaşılması açısından zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
 • Akıllı sözleşmeler; özellikle de Nesnelerin İnterneti Teknolojileri (IoT) ile birlikte yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini otomatik/yarı otomatik olarak takip etmek için anlaşma uygulama mantığı içermektedir.
 • Blockchain teknolojisi; mülkiyet haklarının, maddi duran varlıkların ve yükümlülüklerin dağınık kayıtlarının oluşturulmasını, tedarik zincirinin takip edilmesini ve sensörler ve ekipmanlardan alınan bilgilerin kullanıldığı süreçlerin uygulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

İş uygulamalarında Blockchain’in faydaları nelerdir?

1) Dönüştürücü Etkiler

 • Önceden monte edilmiş bir blok zinciri platformuyla yeni iş modelleri etkinleştirilir.
 • Kurumsal blok zinciri yapısı ile ağ katılımcıları hızlı bir şekilde entegre edilir.
 • Hızlı entegrasyon ile BT ekosisteminde şeffaflık maksimize edilir.

2) Hızlı Büyüme

 • Esnek entegrasyon yapısı ile yeni işlere kolay adaptasyon sağlanır
 • Nics’in SaaS ve uygulamalar için entegrasyon hızlandırıcılarıyla mevcut iş süreçleri hızlanır

3) Düşük Risk, Düşük Maliyet

 • Nics’in güvenli, kurumsal blok zincirleme platformu ile manuel yapılan işlem gecikmelerinin önüne geçilir, maliyetler azaltılır
 • Karma blok zinciri uygulamalarıyla tek bir hata noktasından doğan ve içeriden gelen saldırılardan oluşan risk azaltılır
 • Nics’in işlem ve entegrasyon araçlarıyla hatalar minimize edilir

İşletme çözümlerinde Blockchain’in kullanılması:

Entegre bilgi paylaşım ortamı: Blockchain merkezi kontrole ihtiyaç duyulmaksızın taraflar arasında güvenilir iletişim ağları oluşturmak için kullanılabilir. Bu çözümler hızlıdır, DDoS saldırılarına karşı dirençlidir ve devlet ve endüstri standartlarına uygun hareket edilip edilmediğinin takip edilmesi dahil olmak üzere sürekli veri erişim kontrolünü ve gerçek zamanlı doğrulama için tüm bilgilerin hazır bulundurulmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar güvenilirliği yüksek verilere anında ve kolay bir şekilde erişebilmektedir.

e-ticaret siteleri: Blockchain; üreticilerin, nakliye şirketlerinin ve perakendecilerin doğrudan birleştirilmiş bir bilgi ortamında etkileşime geçmelerine yardım eder. Telif haklarına riayet edilip edilmediğini ve gerekli lisansların, sertifikaların vb. mevcut olup olmadığını otomatik olarak doğrulayan ve bir tedarik zincirinin her bir halkasında anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını takip eden akıllı sözleşmeleri içeren ve kontrolörlere gerekli olan tüm raporları sağlayan yerleşik bir mekanizma kullanmaktadır.

Finansal platformlar: Malların, nakit akışlarının ve hizmet tesliminin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi ve gerekli olan her türlü işlem evrakının oluşturulması amacıyla büyük ölçekli çözümler oluşturmak için dağıtık hesap defterleri (distributed ledger) kullanılmaktadır. Ayrıca güvenilir doğrulama sistemleri erişimi kontrol etmekte, dolandırıcılığı ve bilgi ve kişisel veri sızıntılarını önlemekte ve dolayısıyla işletmenin operasyonel risklerini azaltmaktadır. Gerektiğinde kamu kurumları, sektörü düzenleyen kuruluşlar, üçüncü taraf yükleniciler ve nihai tüketiciler dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara güvenli erişim sağlanabilir.