Masaüstü Sistemler Destek

 

Masaüstü Sistemler Destek
 ________________________________________________________________________________________________________

Masaüstü sistemleriniz sorunsuz çalışsın

PC-Çevre Birimleri Bakım/Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı vb.) uçtan uca, standartlara uygun bir biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; PC, network ve yazıcılardan oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

* Nics alan uzmanlığı gerektiren her ölçekteki Masaüstü Sistemlerinin Desteğini, marka bağımsız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda vermektedir.