Log Yönetimi

Nics olarak ağınızda bulunan tüm donanım ve yazılımlarından çeşitli bilgiler toplayarak sizlere daha doğru bir raporlama ve görüntüleme hizmeti sağlayan çözümler sunuyoruz. Sunulan çözümler aynı zamanda 5651 sayılı yasanın gerekliliklerini de yerine getirmektedir.

Sistem bileşenleri üzerinde tutulan kayıtlar, güvenlik, kanıt oluşturmak ve sorun giderme gibi amaçlarla kullanılır. Log yönetimi, ISO 27001, PCI, 5651 sayılı yasa gibi düzenlemelere uyum sağlamak için de gerekmektedir. Tutulan kayıtlar ile kullanıcı aktiviteleri, sistem performans değerleri, veri tabanı erişimi detayları gibi birçok bilginin toplanması ve kaydedilmesi mümkündür.

Log yönetim çözümlerimiz ile logların toplanması, ilişkilendirilmesi, arşivlenmesi, analiz edilerek anlamlı raporlar hazırlanabilmesini sağlıyoruz. Etkin log yönetimi sayesinde sistemleriniz ile ilgili güvenlik ve performans analizini kolayca yapabilir, gerektiğinde adli amaçlar için delil olarak kullanabilirsiniz.

5651 Sayılı Kanun Gereği Loglama
15 Kasım 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan 5651 sayılı yasa, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunmasını amaçlamaktadır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

5651 sayılı yasa gereği konumlandırdığımız çözümlerle, yasa kapsamında sistemde alınması gereken tüm logların merkezi bir noktaya toplanmasını ve kanunda belirtilen bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşacak olan verinin dosya bütünlük değeri olan HASH bilgisinin zaman damgası ile saklanmasını ve gizliliğinin temin edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin sistemlerini TÜBİTAK imzalama mekanizmalarına kolayca entegre ediyoruz.

Örnek ürünler:

  • Logsign
  • Crypttech CryptoLOG

Olay İzleme ve Yönetim Sistemi (SIEM – Security Information Event Management)
Olay izleme ve yönetim sistem çözümlerimiz, sahip olduğunuz farklı donanım ve yazılım sistemlerinin ürettiği kayıtların, tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları standart bir yapıya dönüştürerek bütünsel bir şekilde sorgulanmasını ve raporlanmasını sağlıyor. Bu çözümün en kritik yanı ise farklı kaynaklardan gelen kayıtların birbirleri ile ilişkilendirilebiliyor olmasıdır. Bu sayede, kolaylıkla dikkatten kaçabilecek şüpheli olayları, net bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz

Örnek ürünler:

  • HP ArcSight
  • LogSign SIEM
  • Crypttech CryptoSIM


Dokümanlar

Detaylı bilgi ve tanıtım broşürlerimizi
bu bölümden indirebilirsiniz.

Broşürleri İncele

 

Referanslarımız

 

Adınız

Telefon

Çalıştığınız Şirket

Ünvanınız

Mesajınız

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere KVKK Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.