Kapasite Planlama ve Mimari Tasarım

Kapasite Planlama ve Mimari Tasarım
 ________________________________________________________________________________________________________

Doğru kapasite planlaması hedeflerinize ulaşmanızı sağlar

​Proje mimarisi ve tasarımı, firmaların ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için uygun teknolojinin önerilmesi adımı ile başlar. Proje tasarımı ilk olarak projenin hangi iş gereksinimlerinden dolayı yapılacağı, kurumların hedeflerine ulaşmalarına nasıl katkıda bulunacağı, hangi çözüm yaklaşımının ve başarı kıstaslarının kullanılacağı ile belirlenir. Projelerin kalıcı, sürekli ve servis amaçlı olmasıyla kurumların alışılmış işletme operasyonlarından farklı bir konuma taşınması sağlanır.

Proje yönetimini kurumsallaştırarak, tüm projelerde tutarlı, sürekli ve standart bir yönetim yaklaşımını benimsemek gerekmektedir. Projelerin, kişilerden bağımsız, standart yönetim süreçlerine kavuşturulması yapılan çalışmaların dokümantasyonu sayesinde olur. Hedeflerin belirlenmesi ve tasarımın ortaya çıkması sonucunda dizayn dokümanı hazırlanır.

Projelerin başarıya ulaşması için mimari süreç, kapasite, kaynak ve risk planlamaları gerekmektedir. Projeler, belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. Planlanan projelerde hedeflerin önceden belirlenmesi sayesinde kaynak kullanımından maksimum fayda sağlanır.

Nics Kurumsal Çözümler Grubu, müşterilerinin bugün ve ileri dönemdeki hedefleri ile uyumlu olarak genişleyebilecek altyapılar için doğru kapasite planlamalarını oluşturarak projelerin mimari tasarımlarını gerçekleştirir.

Oluşturulan mimari tasarımların hayata geçirilmesi hizmeti yine Nics teknolojik hizmetler kadrosunda bulunan tecrübeli danışmanlar tarafından verilmektedir.

 

* Nics alan uzmanlığı ve proje deneyimi gerektiren her ölçekteki Kapasite Planlama ve Mimari Tasarım çözümünü, marka bağımsız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca projelendiriyor ve devreye alıyor.